1. Zaměření a cíle kurzu

"Váš bankéř nebude chtít vidět vaše vysvědčení, ale vaše ÚČETNÍ VÝKAZY."

Začátky podnikání se odehrávají zpravidla v atmosféře nadšení, které rozmanité podnikatelské nápady, plány a vize provází. Lidé se do svého nového byznysu vrhají často doslova „po hlavě“. Za nepředstíraného zanícení nejen pracují i šestnáct hodin denně, ale také se například sdružují, stávají se společníky „eseróček“, registrují se jako plátci daně z přidané hodnoty apod. Žel, nezřídka tak činí pouze podle informací kusých, nepřesných a povrchních, pocházejících nejčastěji od kamarádů, příbuzných a známých. Ti mohou být specialisty v jiných profesích, ale jsou-li v oblasti daní a účetnictví laiky, patří jejich rady – jak jsem se přesvědčil u řady lidí, které jsem jako klienty následně poznal – vůbec k těm nejdražším.

Jakkoliv je entuziasmus a zapálení při jakékoliv činnosti velice žádoucí stav, právní, ekonomické a daňové záležitosti není radno podceňovat.

Jinak nemusí tisíce hodin tvrdé práce přinést takový finanční efekt, jaký podnikatel očekával. Platit daně, zákonné zdravotní a sociální pojistné samozřejmě musíme, ale je naprosto korektní a legální postupovat přitom tak, abychom všechny odvody daní a povinného pojistného optimalizovali, tedy platili co nejméně. Na druhé straně není radno se vědomě uchylovat či nevědomě dopouštět daňových úniků, protože penále vyměřené po několika letech, může významně převýšit částku původních odvodových povinností.

Co tedy dělat, když jste erudovaným odborníkem v jiné profesi a všechno, co souvisí s daněmi a účetnictvím, je pro vás jen nutným zlem nebo přímo noční můrou? Zároveň je zřejmé, že například pro autorizovaného specialistu ve stavebnictví, který je za své výkony také náležitě honorován, by vedení účetnictví, sestavování daňových přiznání a samostudium příslušných předpisů bylo zjevně kontraproduktivní.

Finanční výkazy pro neokonomy

Jsou podnikatelé, kteří o účetních záležitostech nechtějí ani slyšet a zcela se spoléhají na svého účetního, jiní by si nejraději všechno udělali od á do zet sami.

Šetřit je jistě žádoucí, ale, jak se hned dodává, na správném místě. Oblast financí a daní mezi tato místa nepatří a i v tomto případě bude nejlepší zlatá střední cesta – mít základní přehled o nejdůležitějších ekonomických pojmech, zejména jak vzniká základ daně a jak ho v mezích zákona optimalizovat a na vedení účetnictví, daňové evidence, sestavení daňových přiznání a dalších povinných výkazů si najmout účetního (který by měl být také rádcem a konzultantem při řešení ekonomických, každodenně se vyskytujících záležitostech).

Poskytnout „neekonomům“ informace o nejvýznamnějších ekonomických a daňových kategoriích je právě účelem tohoto kurzu.

Jeho cílem je jednak pojednání o základních znalostech, umožňujících zvláště začínajícímu podnikateli orientaci v pojmech, které ho dříve nebo později stejně potkají a neminou a jednak aby uměl – když už je vedení účetnictví nebo daňové evidence povinné – pro své podnikání získat maximum informací z toho, co si tak jako tak zaplatí. Za zmínku stojí také skutečnost, že podle platných právních předpisů odpovídá za účetnictví a daňová přiznání vždy majitel firmy, a to i v případě, že jejím vedením a zpracováním pověří jinou firmu k této činnosti oprávněnou.

Těžiště následujícího textu netkví v teoriích, definicích a poučkách, ale směřuje k praktickému využití a ke správné interpretaci důležitých pojmů v praxi.

Některá témata budou vyložena „ve dvou kolech“, nejprve zjednodušeně a později, po uvedení do kontextu se souvisejícími kategoriemi, budou rozšířena. Vždy ale budou zaměřena prakticky a bez zbytečného akademického teoretizování. V praxi nejde o znalost definicí, ale o schopnost nalezení takových správných postupů při řešení konkrétních situací, které za daných okolností vedou k optimalizaci daňové povinnosti.

Tento kurz má několik částí:

  • právní formy podnikání, jejich výhody a nevýhody,

  • posouzení úspěšnosti podnikání – co je finanční zdraví,

  • rozvaha (bilance),

  • účet zisků a ztrát (výsledovka),

  • přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow),

  • přehled o změnách vlastního kapitálu,

  • vztahy mezi výkazy,

  • dlouhodobá aktiva v účetních výkazech zblízka.

Veškeré informace a případná doporučení jsou v souladu s naší platnou legislativou a jsou tedy legální.