1. Zaměření a cíle kurzu

E-commerce

Česká republika je dle neoficiálních odhadů řady výzkumných agentur zemí s největším počtem e-shopů na obyvatele na světě. Přístup českého spotřebitele k nákupu po internetu byl přitom oproti západním společnostem dlouhá léta výrazně zdrženlivější. Všeobecná nedůvěra k nákupu bez osobního styku s prodejcem, hojně medializované špatně zkušenosti s důvěryhodností zejména menších e-shopů a v raných letech české e-commerce také časté problémy s logistikou a včasnými dodávkami zboží. To vše ještě donedávna způsobovalo, že Češi byli paradoxně nejméně ochotní po internetu nakupovat.

Díky nadstandardně vysoké míře konkurence tak česká e-commerce poměrně rychle dohnala vyspělé retailové trhy co do náročnosti na strategické plánování a chytrý marketing.

O úspěchu e-shopu se dnes rozhoduje do značné míry již před jeho spuštěním – správná volba technického řešení, realistická obchodní strategie a silný komunikační plán jsou klíčem k úspěchu mezi dravou konkurencí.

Tento e-learningový kurz si klade za cíl seznámit vás s hlavními okruhy problémů a otázek, které je třeba řešit před spuštěním e-shopu i v průběhu jeho provozu.

Absolvování kurzu vám pomůže pochopit klíčové principy prodeje po internetu, připravit se na možná rizika a provozovat e-shop dlouhodobě efektivně a se ziskem.