1. Zaměření a cíle kurzu

V jakékoli podnikatelské oblasti se setkáte s náklady, které tvoří neodmyslitelnou součást každé hospodářské činnosti. Správné kalkulování nákladů je podmínkou pro správné stanovení výsledné ceny výrobku.

Dobře nastavená cena je nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem jak dosáhnout maxima zisku, což je známá podmínka pro existenci podnikatelských subjektů na trhu. Dokonce i úspěšný podnik se může stát ještě úspěšnějším.

Kalkulace výrobků a stanovení cen

Chcete, aby to byl ten Váš podnik? Kladete si otázky, jaké náklady, marže, zisk a další ukazatele finálních nebo dílčích výkonů má Váš podnik dosahovat, abyste byli na trhu ještě úspěšnějšími? Neustálé zlepšování se je jednou ze základních podmínek dlouhodobé úspěšné existence podniků. Stanovování cen a kalkulace nákladů tomu napomáhají dosáhnout.

Tento e-learningový kurz Vás provede v praxi využitelnými přístupy ke kalkulování nákladů na výrobky a k tvorbě cen výrobků a služeb na základě kalkulací. Napomůže Vám tak nejen v konkurenčním boji obecně, ale zejména v ekonomické oblasti Vašeho podnikání.

E-learningový kurz Kalkulace cen je určený zejména pro začínající podnikatele a ty, kteří uvažují o zahájení podnikání.

Umožní Vám na základě minimální teorie a mnoha praktických doporučení, postupů, návodů a příkladů pochopit a hlavně začít využívat kalkulace nejen ke stanovování cen, ale i k řízení nákladů Vašeho podniku.