2. Základní pojmy

Prvním krokem je sledovat, měřit a zaznamenávat náklady spojené s výrobou a odbytem výrobků či služeb. Znáte-li výši skutečně vynaložených nákladů, jste na dobré cestě ke stanovení odpovídající ceny za Vaše výrobky a služby.

Kalkulace

Na cenu však působí mnoho dalších faktorů – zejména konkurence a koupěschopnost Vašich (potenciálních) zákazníků. Avšak pokud nevyrábíte jen jeden jediný produkt, nestačí „jen“ nahlédnout do účetnictví (nebo do daňové evidence) na položku náklady (resp. výdaje) ani v situaci, kdy se na konkurenci ohlížet nemusíte a Vaši zákazníci mají stále ještě na zaplacení.

Ve většině případů není totiž tak jednoznačně určitelné, zda náklady na daný produkt byly vynaloženy pouze na tento produkt (například výrobu ovčího mléka jde jen těžko oddělit od výroby ovčí vlny).

Naštěstí existují metody, které si i s tímto umí poradit. A Vy si s tím po absolvování tohoto kurzu budete umět poradit také.

Jistě tušíte, že těmito metodami se zabývá oblast nazývaná kalkulace. Jejich pomocí lze rozdělovat náklady (plánované a skutečné) mezi jednotlivé výkony podniku. Na základě předběžné kalkulace lze srovnávat výsledek s plánem. Díky tomuto srovnání můžete hodnotit výsledky Vašeho podnikání a přijímat rozhodnutí do budoucna.

Kalkulace rovněž velmi dobře poslouží při cenotvorbě. Znalost kalkulací Vám tak dá do ruky cenný nástroj pro Vaše manažerská rozhodování a neocenitelnou konkurenční výhodu.

Na rozdíl od účetnictví si kalkulace každý podnik stanovuje a využívá takovým způsobem, jak uzná za vhodné – zákonná regulace se na ně nevztahuje. Je však vhodné využít již známých a osvědčených postupů a metod.

Podívejme se tedy nejprve na základní, v tomto e-learningovém kurzu využívané, pojmy.