Seznam literatury

Použitá literatura:

 1. Autorizovaný institut manažerských účetních. Manažerské účetnictví: oficiální terminologie. Praha: ASPI, 2003. 296 s. ISBN 80-86395-43-X.

 2. Deakin, E. B., Maher, M. W. Cost Accounting. 3. vyd. Illinois: Richard D. Irwin, 1991. 1059 s. ISBN 0-256-06919-0.

 3. Hradecký, M., Konečný, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, 2003. 156 s. ISBN 80-7175-119-7.

 4. Král, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002. 547 s. ISBN 80-7261-062-7.

 5. Lang, H. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 216 s. ISBN 80-7179-419-8.

 6. Nekvapil, T. Neptejte se účetních, jak řídit náklady: 10 příběhů o kalkulacích. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7357-596-0. S. 19-20.

 7. Schroll, R. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Bilance, 1997. 461 s.

 8. Vančurová, P., Bervidová, L. Cvičení z ekonomiky podniků I. Skriptum. Praha: PEF, ČZUPraze, 2004. 118 s. ISBN 978-80-213-1192-3.

 9. Vlach, R. Stanovení ceny. Online [2008-2-5] http://navolnenoze.cz/blog/stanoveni-ceny/.

Další doporučená literatura:

 1. Fibírová, J., Šoljaková, L., Wagner, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. 432 s. ISBN 978-80-7357-299-0.

 2. Kavan, M. Výrobní a provozní management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 411 s. ISBN 80-247-0199-5.

 3. Macík, K. Kalkulace nákladů – základ podnikového controllingu. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 1999. 241 s. ISBN 80-7225-002-7.

 4. Petřík, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. Manažerské účetnictví v praxi. Praha: Grada Publishing, 2005. 371 s. ISBN 80-247-1046-3.

 5. Wöhe, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995. 748 s. ISBN 80-7179-014-1.