3. Zásady správného vyhledávání na Internetu

Cílem našeho kurzu je, abychom vás snadno, rychle a na co nejvíce praktických příkladech naučili základním pravidlům správného vyhledávání informací v online světě, která můžete hned vyzkoušet a použít i pro vlastní podnikání.

Internet se stal dominujícím zdrojem informací všeho druhu, a přestože jsou služby v něm nabízené navrženy většinou s ohledem na snadnou obsluhu, je třeba se naučit alespoň některé zásady pro efektivní práci s na něm dostupnými informacemi.

Nejpoužívanějšími nástroji pro práci s informacemi na Internetu jsou internetové vyhledávače.

Vyhledávače

Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky (nebo i jiné informace jako například obrázky, videa atd.), které obsahují požadované informace.

Uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, která charakterizují hledanou informaci, a vyhledávač obratem na základě své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky, které hledané informace obsahují (text, obrázky nebo jiné typy multimediálních informací). Databáze je udržována převážně automaticky na rozdíl od internetových katalogů, které jsou udržovány převážně ručně.

Cílem internetových vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejrelevantnější informace, a proto různými způsoby hodnotí důležitost webových stránek, které mají ve své databázi (například Google PageRank).

Internetové vyhledávače

Obrázek: Vyhledávač Google Obrázky

Historie internetových vyhledávačů se začala psát v roce 1990, kdy byl vytvořen vyhledávač Archie. V roce 1998 pak byl představen vyhledávač Google, který pomocí unikátního řadícího algoritmu PageRank výrazně změnil pohled na vyhledávání v internetovém obsahu.

Internetové katalogy se u nás rozvíjely nejvíce koncem devadesátých let, kdy nejznámějšímu katalogu Seznam.cz konkurovaly katalogy Atlas.cz, Centrum.cz nebo Zmije.cz. Vývoj technologií v posledních deseti letech, kdy došlo k výraznému nárůstu konektivity, výkonu počítačů i kapacity paměťových médií i dostupnosti nových klientských zařízení, umožnil internetovým vyhledávačům nabízet aktuální informace uživatelům doslova na každém kroku a internetové katalogy tak ztrácejí svůj význam. Zde je také potřeba upozornit na nebezpečí řady podvodných firem, které nabízejí podnikatelům zařazení do nejrůznějších internetových katalogů, jejichž význam je prakticky nulový, za přemrštěné částky.

Poskytování vyhledávacích služeb je spojeno s reklamními službami, ze kterých jsou tyto služby financovány. Zde dominuje jako globální poskytovatel společnost Google, na českém trhu ji ale stále úspěšně konkuruje společnost Seznam.