Zaměření a cíle kurzu

V tomto souhrnném kurzu, který obsahuje celkem 5 vzdělávacích modulů se dozvíte, jak využít moderní informační a komunikační technologie ve své praxi.