Seznam literatury

3. Zásady správného vyhledávání na Internetu

Použité zdroje:

 1. Nápověda Google, WWW: support.google.com/?hl=cs

 2. Jak na DUM: Hledáme obrázky ve vyhledávači, WWW: http://www.ceskaskola.cz/2012/04/jak-na-dum-hledame-obrazky-ve.html

 3. Jak na DUM: Hledáme vhodná videa, WWW: http://www.ceskaskola.cz/2012/05/jak-na-dum-hledame-vhodna-videa.html

 4. Vladimír Vochozka: Google nás opět učí vyhledávat, WWW: http://www.ceskaskola.cz/2012/06/vladimir-vochozka-google-nas-opet-uci.html

 5. Jan Wagner: Google, Google, Google, ještě jednou Google: vyhledávač stokrát jinak, WWW: http://www.ceskaskola.cz/2006/06/jan-wagner-google-google-google-jeste.html

 6. Jan Wagner: Vyhledávání stokrát jinak (prezentace), WWW: https://docs.google.com/present/edit?id=0AXx8X77RaMBPYWg3bjNkZmpqdDdrXzEwODhyNmRjcDltNg

4. Prověřování obchodních partnerů na Internetu

Použitá (doporučená) literatura

Hlavní zdroj:

 1. UHRÍN, Tibor. Portál CI [online]. 2011 [cit. 2012-08-28]. Jak používat volně dostupné nástroje k základnímu sledování konkurenta: nástin problematiky (v ČR) a příklady. Dostupné z WWW: http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/odborne-clanky/autorske-clanky/jak-pouzivat-volne-dostupne-nastroje-k-zakladnimu-sledovani-konkurenta-nastin-problematiky-v-cr-a-priklady

Další důležité materiály:

 1. ŠMEJKAL, Petr. Úvod do problematiky Competitive Intelligence s přihlédnutím k situaci v České republice [online]. 2006 [cit. 2012-08-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Břetislav Šimral. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/43262/ff_m_a2/

 2. UČEŇ, Michal. Portál CI [online]. 2011 [cit. 2012-08-28]. Competitive intelligence a malé firmy (I.): Přínosy a problémy se zavedením CI v malé firmě. Dostupné z WWW: http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/odborne-clanky/competitive-intelligence-a-male-firmy

 3. UČEŇ, Michal. Portál CI [online]. 2011 [cit. 2012-08-28]. Competitive intelligence a malé firmy (III.): Cyklus a procesy CI v malých firmách: vyhledávání informací. Dostupné z WWW: http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/odborne-clanky/competitive-intelligence-a-male-firmy

Rozšiřující literatura:

 1. DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7066-822-9.

 2. KRIZAN, Lisa. Intelligence Essentials for Everyone. In Occasional Paper Number Six. Washington, DC: Joint Military Intelligence College, 1999. s. 81. Str. 23.

 3. Psychology of Intelligence Analysis. CIA. [online]. 2007, 2008 [cit. 2012-08-30]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/psychology-of-intelligence-analysis/art11.html

6. Reklama na Internetu

Použitá (doporučená) literatura:

 1. Clifton, B.: Google Analytics. Podrobný průvodce webovými statistikami. Brno: Computer Press, 2009. 327 s. ISBN 978-80-251-2231-0

 2. Janouch, V.: Internetový marketing. Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7

 3. SEDLÁČEK, J. E-komerce: internetový a mobil marketing od A do Z. Praha: BEN – technická literatura, 2006. 345 s.ISBN 80-7300-195-0

 4. Stuchlík, P., Dvořáček, M.: Marketing na Internetu. Praha: Grada Publishing, 2000. 247s. ISBN 80-7169-957-8