6. Reklama na Internetu

„Internet se bez marketingu obejde – moderní marketing bez Internetu ne.“

Internetový marketing

Stuchlík, P., Dvořáček, M: Marketing na Internetu, 2000.

Tento citát napovídá o potřebnosti internetového marketingu pro dnešní podnikatele.

Internetový, neboli online, marketing se dá charakterizovat jako souhrn marketingových aktivit na Internetu. Jednou z klíčových součástí internetového marketingu je internetová reklama.

Internetová reklama je – velmi zjednodušeně řešeno – způsob jak dát o sobě (svém podnikání) vědět prostřednictvím/na Internetu.

Kurz je určen pro prozíravé začínající podnikatele a malé a střední podnikatele, kteří:

  • Jsou si vědomi důležitosti Internetu a přemýšlejí o tom, jak se může Internet stát běžnou součástí jejich marketingových aktivit.

  • Chtějí zvýšit počet svých zákazníků a prodejů, rozšířit povědomí o svém novém podnikání (o tom, že jejich firma existuje), upevnit dobré jméno firmy apod. a hledají efektivní a cenově nenáročný nástroj, jak svých cílů dosáhnout.

Vzhledem k zaměření podnikání je reklama na Internetu:

  • v podstatě nezbytná pro podnikatele, kteří realizují své podnikatelské aktivity přímo na Internetu (majitele e-shopů, internetových poraden a dalších služeb poskytovaných přímo prostřednictvím Internetu),

  • velmi vhodná pro všechny ostatní podnikatele, kteří mají ambici nabízet své služby nebo zboží i lidem mimo jejich bezprostřední (geografický) dosah.