4. Prověřování obchodních partnerů na Internetu

V tomto kurzu se setkáme s nepříliš častými pojmy, nebo budou některá slova užita ve zvláštním významu, a proto si ze všeho nejdříve vysvětlíme základní teorii.

Konkurenční zpravodajství

Competitive intelligence (CI) neboli konkurenční zpravodajství jsou systematické činnosti spojené se získáváním a zpracováním informací o prostředí, v němž podnikáme nebo hodláme začít podnikat, a to za účelem budování znalosti, která nám pomůže činit správná rozhodnutí, pružně reagovat nebo také předcházet rizikům.

Pro CI je klíčová etika jednání. Způsoby, jimiž si obstaráváme informace, musí být vždy legální a eticky přijatelné – tímto se CI jasně vylučuje od špionáže. Pro nás to například znamená, že budeme pracovat s volně dostupnými informacemi a v případě chráněných informací budeme usilovat o jejich získání pouze legální cestou.

Obecně je CI obor s vlastní metodikou a profesním i teoretickým zázemím. Zde v kurzu se ale setkáte jenom s jeho základy – vezmeme si jen to, co můžeme maximálně zužitkovat v praxi s ohledem na naše téma, a aniž bychom se přitom museli stát CI profesionály.