6. Reklama na Internetu

6.1 Pro a proti internetové reklamě

Uvažovat o využití Internetu jako marketingového, respektive reklamního, nástroje je vhodné, protože reklama na Internetu je:

  • flexibilní (reklamu na Internetu je možné flexibilně nasazovat, stahovat, upravovat vůči aktuálním trendům a potřebám podnikatele či potencionálních zákazníků apod.),

  • interaktivní (podnikatel a potenciální zákazník mohou být prostřednictvím Internetu v rychle v kontaktu),

  • rychlá (díky flexibilitě a interaktivnosti se může potenciální zákazník, kterého k sobě přilákáte reklamou na Internetu, stát velmi rychle platícím zákazníkem),

  • cílená (na Internetu můžete svou reklamou zaujmout právě tu skupinu lidí, pro které nabízíte své služby nebo kterým prodáváte své zboží),

  • časově neomezená (reklama na Internetu působí stále – 7 dní v týdnu, 24 hodin denně),

  • relativně levná (ve srovnání s jinými typy médií, např. televizí či plošnou venkovní reklamou, avšak i na Internetu je pro velkou viditelnost potřeba investovat velký balík peněz),

  • snadná (podnikatel ji může povětšinou zrealizovat vlastními silami),

  • přesně měřitelná (Internet poskytuje zdarma nástroje, kterými lze do hloubky sledovat a měřit úspěšnost reklamy),

  • komplexní, pokud to od ní budete chtít (zákazníky můžete oslovit najednou několika možnými způsoby či prostřednictvím více kanálů).

V neprospěch reklamy na Internetu naopak mluví především obecná přesycenost reklamou na Internetu. V této souvislosti je zmiňován pojem „bannerová slepota“, tedy situace, kdy lidé si na internetovou reklamu (především tu grafickou) zvykli do té míry, že už ji téměř nevnímají. Další nevýhodou je skutečnost, že existují skupiny zákazníků, které internetovou reklamou oslovit nelze jednoduše proto, že nejsou uživateli Internetu (senioři, velmi malé děti, lidé z nízkých příjmových skupin apod.). Jde však spíše o menšinovou část populace, protože počet lidí s přístupem k Internetu se v České republice neustále zvyšuje.

Internetový svět

Proč reklamu právě na Internetu a ne jinou?

Svět (včetně České republiky) je čím dál více internetový a stejně tak i reklama. Dokládají to výsledky průzkumu agentury Factum Invenio, které zveřejnilo Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). V roce 2011 investice tuzemských firem do internetové reklamy oproti předchozímu roku vzrostly a dosáhly hodnoty téměř 9 miliard Kč. Pro rok 2012 SPIR očekává další, asi 15% růst. Tyto údaje jednoznačně potvrzují, že Internet jako reklamní médium posiluje svou pozici na úkor ostatních médií (televize, tisk, rozhlas). Zde se dočtete více o výsledcích výzkumu internetové reklamy.

Infografika o internetové reklamě v Česku

Internetová reklama v ČR

Autor: Effectix.com, Zdroj: Lupa.cz