2. Nástroje pro usnadnění práce na PC

Počítače jsou dnes neodmyslitelnou součástí našich životů. Jsou pracovními prostředky, nebo alespoň pomůckami většiny podnikatelů. Minimálně z tohoto důvodu je výhodné znát nástroje pro usnadnění práce na PC.

Existují programy, bez kterých se moderní podnikatel neobejde.

Podnikatelé v rámci své kancelářské činnosti obvykle potřebují především tři následující typy počítačových programů:

  • textový editor – program pro psaní a tvorbu nejrůznějších textových dokumentů včetně dopisů a faktur podporujících formátování textu a vkládání např. obrázků, tabulek nebo grafů – lze jej použít i pro nejrůznější další úkony od potisku obálek po posílání faxů,

  • tabulkový kalkulátor – program pro tvorbu tabulek s možností provádět výpočty na základě dat vložených do tabulky – je možné ho použít pro tvorbu faktur a vyúčtování, rozpočtů, výkazů, ceníků, časových rozvrhů a kalendářů, plánů projektů, seznamů úkolů, rozpisů směn a obecně čehokoliv, co je možné zpracovat formou tabulky;

  • nástroj pro práci s prezentacemi – program pro přehrávání prezentací a jejich tvorbu za účelem představení služeb, produktů, projektů, konceptů či nápadů. Možno použít například jak při firemních poradách, tak při prezentaci pro zákazníky.

Tyto tři typy základních kancelářských programů tvoří páteř tzv. kancelářských sad, tedy balíků programů určených hlavně pro použití v kanceláři. Dlouhodobě nejpoužívanější kancelářskou sadou je Microsoft Office.