5. Informační systémy – CRM

Mnozí podnikatelé, kteří řídí podniky různých velikostí a kteří rozhodují o mnoha důležitých záležitostech, mají jen velmi mlhavou představu o tom, jakým způsobem jim může být při jejich práci užitečný informační systém. Někteří se domnívají, že informační systém slouží jen pro zpracování účetnictví, také proto je informační systém často nazýván „účetním systémem“ nebo dokonce „účetním softwarem“.

Informační systém při správném používání poskytuje podnikateli potřebný přehled o firmě a dodává mu důležitá data pro správná rozhodování.

 Příklad

 

 

 

 

 

Ukážeme si to na velmi zjednodušeném příkladu:

Majitel menší výrobní firmy vyrábějící nábytek se rozhoduje, jestli má rozšířit výrobu stolů, které se velmi dobře prodávají, nebo podpořit výrobu židlí, jejichž prodej stagnuje. Na první pohled je rozhodnutí jasné, lépe se prodávají stoly, vyrábějme tedy více stolů. Letmý pohled do informačního systému však napoví, že zatímco výroba židlí je vysoce zisková a i když prodeje nyní stagnují, výnosy jsou vysoké, stoly se prodávají tak dobře proto, že jejich cena je na hranici nebo dokonce pod hranicí rentability. Konečné rozhodnutí na základě přesných informací z informačního systému může být tedy zcela jiné než při povrchním pohledu „od stolu“.

 

Lze si pochopitelně představit, že podnikatel zvládne uřídit svou firmu bez pomoci moderních technologií jen pomocí tužky a svého diáře stejně jako před lety, je to ovšem podobné, jako by vyrazil na cestu z Prahy do Vídně pěšky (stejně jako před lety) a nevyužil by moderních technologií = automobilu či jiného dopravního prostředku.

Informační systém může podnikateli pomoci například takto:

  • při správném používání poskytuje podnikateli přesné údaje nutné k podnikání (např. vyhodnocení ziskovosti zakázky/produktu) a k rozhodování,

  • dává přehled o platební morálce odběratelů,

  • dává přehled o vlastní platební morálce (závazky),

  • dává přehled o peněžních tocích, aby se vám např. nestalo, že vám za 2 týdny dojdou peníze přesto, že je jinak vaše podnikání ziskové,

  • správné používání modulu CRM zlepšuje vztahy se zákazníky, pomáhá zákazníky udržet a pomáhá zvyšovat obrat se stávajícími zákazníky,

  • pomáhá udržovat optimální stav zásob:

  • příliš mnoho zásob – jsou v nich „utopené“ peněžní prostředky, takže na jiné činnosti si musíme brát úvěr,

  • příliš málo zásob – nebudeme mít z čeho realizovat nové zakázky,

  • pomáhá při uzávěrkách, tvorbě daňových přiznání, zpracování mezd a při mnohých dalších činnostech.