4. Prověřování obchodních partnerů na Internetu

4.1 Informační prostředí

V našem případě budeme pojmem informační prostředí označovat oblasti životního cyklu informací, které přímo souvisejí s obchodním prostředím firmy. Můžeme sem zahrnout informace o konkurentech, potenciálních partnerech, tržních příležitostech či hrozbách aj. Podobně jako informace sem patří producenti informací, informační toky, informační systémy, lidé … Důležité je uvědomit si jejich specifičnost.

Informační prostředí jednotlivých firem jsou vždy do nějaké míry podobná, ale ve většině ohledů se liší – například:

  • dostupnost některých údajů o firmách či ekonomice je zaručena legislativou, která platí pro všechna odvětví stejně – jako třeba vedení údajů v obchodním rejstříku, registru živnostenského podnikání atd.; na druhou stranu…

  • prakticky každé odvětví se liší, má mnohdy zcela jinou dynamiku a podle vlastních potřeb produkuje různými cestami řadu informací – ty přitom podrobně informují o jeho vnitřním prostředí, ale neřeknou nám nic o odlišném odvětví;

  • významnou roli hraje geografické vymezení firmy, ovšem také předmět jejího podnikání – události globálního charakteru nemusejí mít významný dopad na maličkou firmu v malém regionu (obrázek 1), je ale i řada malých firem, které musí sledovat dění daleko za obzorem, třeba když jejich podnikání závisí na importu nebo exportu, když spolupracují s velkými nadnárodními firmami apod.

Míra relevance CI zpráv pro malou firmu dle geografického hlediska

Obrázek: Jedno z hledisek diverzity informačních prostředí firem je geografické vymezení působnosti firmy.1

Co z toho ale plyne? O informačním prostředí své firmy musíme udržovat stálý přehled, musíme o něm uvažovat. Sice je základní krok uvědomit si, jaké informace nás zajímají, ale když nebudeme znát své prostředí, nebudeme také vědět, kde a zda vůbec si je můžeme najít.

Měli bychom si umět odpovědět především na tyto otázky:

  • Jaká legislativa nebo jiná pravidla související s informacemi se našeho prostředí dotýkají?

  • Jaká je charakteristika informací v našem prostředí?

  • Jaké jsou v našem prostředí informační zdroje?


 

1 UČEŇ, Michal. Portál CI. Competitive intelligence a malé firmy (I.) : Přínosy a problémy se zavedením CI v malé firmě.